Aktualności z gminy Kamiennik http://www.kamiennik.pl/ Najnowsze wydarzenia z gminy Kamiennik pl RSS FeedGenerator 1.1 by Mateusz 'MatheW' Wójcik Uchwały RIO http://www.kamiennik.pl/205/uchwaly-rio.html http://www.kamiennik.pl/205/uchwaly-rio.html Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016 http://www.kamiennik.pl/660/sprawozdania-finansowe-i-opisowe-za-rok-2016.html http://www.kamiennik.pl/660/sprawozdania-finansowe-i-opisowe-za-rok-2016.html Oświadczenia majątkowe za rok 2016 http://www.kamiennik.pl/835/oswiadczenia-majatkowe-za-rok-2016.html http://www.kamiennik.pl/835/oswiadczenia-majatkowe-za-rok-2016.html Zawiadomienie o sesji Rady Gminy http://www.kamiennik.pl/841/zawiadomienie-o-sesji-rady-gminy.html Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik informuje, że dnia 25 maja 2017 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się  sesja  Rady Gminy. ]]> http://www.kamiennik.pl/841/zawiadomienie-o-sesji-rady-gminy.html Analiza gospodarki odpadami za rok 2016 http://www.kamiennik.pl/840/analiza-gospodarki-odpadami-za-rok-2016.html http://www.kamiennik.pl/840/analiza-gospodarki-odpadami-za-rok-2016.html Dotacje unijne na założenie własnej firmy http://www.kamiennik.pl/839/dotacje-unijne-na-zalozenie-wlasnej-firmy.html Dotacje unijne na założenie własnej firmy II nabór rozpoczęty! ]]> http://www.kamiennik.pl/839/dotacje-unijne-na-zalozenie-wlasnej-firmy.html Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych http://www.kamiennik.pl/838/obwieszczenie-w-sprawie-wszczecia-procedury-udzialu-spoleczenstwa-w-postepowaniu-instalacja-przetwarzania-odpadow-wystepujacych-w-postaci-tworzyw-sztucznych.html http://www.kamiennik.pl/838/obwieszczenie-w-sprawie-wszczecia-procedury-udzialu-spoleczenstwa-w-postepowaniu-instalacja-przetwarzania-odpadow-wystepujacych-w-postaci-tworzyw-sztucznych.html Zmiana harmonogramu odbioru odpadów http://www.kamiennik.pl/837/zmiana-harmonogramu-odbioru-odpadow.html Informuję, iż w miesiącach maj i lipiec 2017 r. na terenie Gminy Kamiennik nie będzie odbierany popiół zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów na rok 2017 r. oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik Uchwała Nr XIX/85/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 2 czerwca 2016 r. ]]> http://www.kamiennik.pl/837/zmiana-harmonogramu-odbioru-odpadow.html Kontrole w roku 2016 http://www.kamiennik.pl/836/kontrole-w-roku-2016.html http://www.kamiennik.pl/836/kontrole-w-roku-2016.html Program Ograniczania Niskiej Emisji w Województwie Opolskim http://www.kamiennik.pl/834/program-ograniczania-niskiej-emisji-w-wojewodztwie-opolskim.html Gmina Kamiennik w ramach zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Porozumienia, prowadzi na swoim terenie działania informacyjno-promocyjne „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”   ]]> http://www.kamiennik.pl/834/program-ograniczania-niskiej-emisji-w-wojewodztwie-opolskim.html